Evliya Çelebi / Yaşadığım Dünya - Ebru Tuay Üzümcü - İlişki ve Aile Terapisti / MFT

Evliya Çelebi


 
 

Burada size mitolojik kahramanları ve onların aracılığı ile şekillenen kültürümüzü anlatmaya çalışırken, bazen de gerçek kişilerden bahsediyorum. Onlar da, nesilden nesle bir söylence olarak aktarılıp, inanışlarımız ve düşünce tarzlarımız üzerinde etkili oluyorlar. Bunlardan biri dehiç şüphesiz Evliya Çelebi’dir. Kültür tarihimizden, yaşadığımız topraklardan bir gezgin. Kimi penisilini, kimi atomu, kimi uzakları keşfeder ve biz onların sayesinde insanı tanırız. Bir anlamda bu insanlar, yaşam maceraları içinde, bize kendimizden bir parçayı armağan ederler. Ben bu yüzden tüm kaşiflerin çok cömert olduklarına inanırım.

Huzurlarınızda Evliya Çelebi

Aslen Kütahya’lı olup, fetihten sonra İstanbul’a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak 1611’de dünyaya geldi. İyi bir öğrenciydi. Mahalle okulunun ardından, Şeyhülislam Hamit Efendi Medresesi'ne girdi. Burada yedi yıl okuduktan sonra saraya özgü bir okul olan Enderun'a devam etti.
Okul öğreniminin dışında özel olarakKur'an, Arapça, güzel yazı, musiki, beden eğitimi ve yabancı dil dersleri aldı. Kur'an'ı ezberleyerek hafız oldu. Öğrenimini bitirdikten sonra sarayda görev yaptı. Görevi sırasında pek çok devlet adamının taktirini kazandı. Ona geleceğin önemli bir devlet adamı gözü ile bakılırken, o ise çok farklı düşler kuruyordu.

Gezmeyi, yeni insanlar tanımayı, yeni yerler keşfetmeyi arzuluyordu.
Bu düşüncelerle yoğrulmuş bir rüyadan sonra yollara koyuldu. İlk gezisini İstanbul çevresine yaptıktan sonra dışarı açıldı ve 50 yıl boyunca hiç durmaksızın gezdi.

Gezerken sadece gözlemci değildi, insanlarla tanışıp, dostluklar kurmuş, maceralara atılmış, ölümlerden dönmüştü ve tüm yaşadıklarını da yazmıştı. Yazdığı eser Seyahatname adındadır. Dünya kültürüne mal olmuş önemli bir mirastır. Seyahatname 10 ciltlik bir eserdir ve o dönemde Osmanlı sınırları içinde kalan hemen hemen her yeri, detaylı, gerçekçi ve renkli bir üslupla anlatmaktadır.
Gezmek, merak, ilgi ve bilginin harmanlandığı bir yaşantıdır. Riskler ve fırsatların gani gani karşımıza çıktığı renkli bir deneyimdir.